Hungary HUN  

rss

  • rss
Image Gallery

SA8 Baby Játék – játssz velünk!

SA Baby Játék
A legmakacsabb foltokat keressük!
Játssz velünk!

A játék menete

Küldd el a makacs ruhafoltról készült fotót vagy fotómontázst a SA8babychallenge-hu@amway.com címre 2017. június 14. és július 9. között! Kérjük, ne a gyermeket fotózd, csak mutassátok be a folt(ok) keletkezésének okát és eredményét. 🙂
A fotó beküldésével együtt kérjük, az alábbi részleteket is add meg:
– A baba keresztneve, életkora, aki a folt(ok)ért „felelős”
– Írd meg 1-2 mondatban, hogyan keletkezett a folt, mi látható a képen.
– Kérjük, add meg elérhetőségeid, ha Te leszel a szerencsés, eljuttathassuk Neked a nyereményed.
– A fotókat .jpeg, .jpg, vagy.png formátumban várjuk.

Részvételeddel elfogadod a játékszabályzatot és hozzájárulsz ahhoz, hogy az Amway a fotót felhasználja. Kérjük, kizárólag olyan fotóval pályázz, amit Te magad készítettél.
A beérkezett pályázatok közül a legjobb fotókat Facebookon tesszük közzé 2017. július 10. és július 23. között. Az a fotó nyer, ami a legtöbb szavazatot kapja!

Az „SA8 Baby játék” nyereményjáték szabályzata

Az SA8 Baby játékon történő részvételhez vagy annak megnyeréséhez termékvásárlás nem szükséges; a termékvásárlás nem növeli a nyerés esélyét. Ebben a nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező, és a jelentkezés időpontjában 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A nyereményjátékra a helyi törvények vonatkoznak.
A nyereményjátékot az Amway Hungária (a továbbiakban: szervező) szervezi.
A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja és nem tartja nyilván, a nyereményjáték a Facebookhoz semmilyen formában nem kapcsolódik. Az Ön által megadott információk nem a Facebookhoz, hanem a szervezőhöz kerülnek. Amennyiben Ön a Facebookon keresztül szavaz, vagy jelentkezik a Nyereményjátékra, elfogadja a Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozatát, amely megtalálható a következő címen: http://www.facebook.com/legal/terms.
A szervező saját belátása szerint előzetes értesítés nélkül módosíthatja a szabályokat. A nyereményjátékra jelentkezők vállalják a szabályzat betartását, és a nyereményjátékban résztvevők kijelentik, hogy elolvasták és megértették a szabályzat rendelkezéseit.
A nyereményjátékra jelentkezők vállalják a szabályok betartását, és alávetik magukat a szervező döntéseinek. A szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a nyereményjáték szabályai a jelen dokumentumban leírtak kivételével nem változnak, illetve más szabályokkal nem fogják helyettesíteni őket. A szervező nyereményjátékkal kapcsolatos döntései véglegesek és kötelező érvényűek, melyek ellen nincs helye fellebbezésnek vagy felülvizsgálati eljárásnak. Ha a szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, attól az összes többi rendelkezés hatályos és érvényes marad.
Minden díjazott és jelentkező tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztrációs célokra, az alábbi adatkezelésiszabályzatnak megfelelően fogják felhasználni. A szervező és a nyilvántartást végző fél együttesen a nyereményjáték lebonyolítójának tekinthető.

Részvétel módja:

A nyereményjátékra 2017. június 14. – 2017. július 9. között lehet jelentkezni.
A jelentkezők elfogadják a szervező által támasztott és jelen dokumentumban szereplő feltételeket. A nyereményjátékra a nyereményjáték időtartama alatt lehet jelentkezni. A jelentkezés díjmentes. Egy személytől legfeljebb egy jelentkezés fogadható el. A jelentkezés kizárólag a szükséges információk megadása után érvényes. A benyújtott jelentkezés törlése, visszavonása vagy módosítása kizárólag a szervező által lehetséges.

A nyereményjátékra a jelentkezés időpontjában 20 MB-nál nem nagyobb méretű fájlok beküldésével lehet jelentkezni. Amennyiben valamely pályaművet előzetesen díjra vagy kiemelésre jelölnek, nagyobb (legalább 240 dpi/ppi felbontású) fájlok benyújtására is szükség lehet. Minden fényképnek pontosan az adott témát kell ábrázolnia. A pályaművek bármilyen formátumban készülhetnek, így lehetnek például digitális fájlok, digitális nyomatok, színes diapozitívok, színes nyomatok vagy fekete-fehér nyomatok, de elektronikusan, .JPEG .jpg, vagy .png formátumban kell benyújtani őket. A kép tartalmát a jelentkezőnek kell fotóznia vagy festenie. Mások által készített munkák nem fogadhatók el.

A jelentkező kijelenti, hogy ő a baba édesanyja/édesapja/gondviselője.

A nyereményjáték jelentkezői kijelentik, hogy a www.amway.hu oldalon elérhető szabályzat tartalmát elolvasták és megértették.

A jelen nyereményjáték résztvevői mentesítik az Amway-t, annak munkavállalóit, igazgatóit, vezető tisztségviselőit, leányvállalatait, megbízottjait, bíráit valamint reklám- és promóciós ügynökségeit a jelen nyereményjátékban történő részvétellel, illetve bármely díj átvételével vagy felhasználásával összefüggő kár, jogsértés, kárigény, kereseti alap vagy bármilyen veszteség alól.

Az interneten beküldött pályamű beküldésének igazolása nem tekinthető a szervező által kibocsátott átvételi elismervénynek. Szükség esetén a szervező számítógépes rendszere tekinthető a nyereményjáték hivatalos időmérő eszközének. Automatikus beküldésre szolgáló eszköz használata tilos. A beküldött pályaművek a szervező tulajdonába kerülnek, azokért a szervező ellenszolgáltatást nem nyújt és nem szolgáltatja vissza.
A győztes kiválasztása:
A nyereményjáték során kizárólag a meghatározott díj kerül kiosztásra. Amennyiben a jelentkező nem tudja hitelt érdemlően igazolni a regisztráció során megadott adatait, a jelentkező automatikusan kizárásra kerül, és elveszíti a díját. A szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben saját belátása szerint alternatív pályaművet válasszon ki díjazásra. A szervező nem vállal felelősséget a jelentkező e-mail címének, postacímének és/vagy telefonszámának változásáért. Az értesítést a telefonhívás vagy az e-mail elküldése, illetve a szervező által a potenciális nyertes elérésére igénybe vett egyéb kommunikációs csatorna használatának időpontjában megtörténtnek kell tekinteni. A szervező nem köteles hangüzenetet, hangposta-üzenetet vagy egyéb üzenetet hagyni. A nyereményjátékban részt vevő felek nem vállalják és nem tehetők felelőssé a potenciális nyertes késedelmes, rosszul címzett vagy sikertelen értesítéséért.
A nyereményjáték szabályait megszegő résztvevőket kizárják a nyereményjátékból.
Amennyiben a potenciális nyertes az értesítést követő megfelelő időn belül nem jelentkezik nyereményéért, a pályamű automatikusan kizárásra kerül, és a nyeremény érvénytelenné válik, továbbá alternatív díj sem kerül kihirdetésre, kivéve, ha erről másként rendelkeznek. A szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben saját belátása szerint alternatív nyertest válasszon ki.
A részvételre jogosult jelentkezők elfogadják, hogy a nyereményjátékban résztvevő felek által hozott döntések véglegesek. A nyereményjáték résztvevői elfogadják, hogy
(a) rájuk a jelen Szabályzat és a nyereményjáték leírásában szereplő alapfeltételek vonatkoznak.
(b) a nyereményjátékban érintett felek által a nyereményjátékkal kapcsolatos ügyekben meghozott döntések véglegesek.
(c) a résztvevők nem munkaadók vagy harmadik fél nevében vesznek részt a nyereményjátékban;
(d) amennyiben egy résztvevő nem tartja be a szabályokat, kizárásra kerül.

Nyerési esély:

A díj elnyerésének esélye az egyes nyereményjátékokba beküldött érvényes pályaművek számától függ.
A nyertes kiválasztása
A szervező az összes pályaművet előválogatásnak veti alá. Az előválogatás eredményeként kiválasztott pályaműveket 2017. július 10. és 2017. július 23. között nyilvános szavazásra bocsátja a Facebookon. A legtöbb lájkot megszerző pályamű lesz a játék nyertese.
Az előválogatás és a szavazás során hozott döntés véglegesnek tekinthető. Kérjük, ne érdeklődjenek a pályaművek, az előválogatás és a szavazás állásáról. A szervező a jelentkezés során megadott kapcsolatfelvételi csatornákon keresztül fogja értesíteni a nyertest.
Előfordulhat, hogy a potenciális nyertesnek ki kell töltenie egy életkorának igazolására szolgáló jogosultsági nyilatkozatot és egy nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos hozzájárulást (amennyiben a törvény ezt nem tiltja). Amennyiben a potenciális nyertes nem nyújtja be időben ezeket a dokumentumokat, másik nyertes választható helyette.
Díj: 1 évre elegendő SA8 Baby folyékony mosószer
A nyertesnek járó díj nem átruházható, készpénzre, illetve más díjra nem átváltható, kivéve, ha a szervező ezt saját belátása szerint engedélyezi. A nyereményjáték résztvevője köteles a nyereményjáték végét követő 30 napon belül átvenni a díjat. A díjjal kapcsolatosan felmerülő esetleges adót a nyertes köteles állni. Amennyiben egy díj vagy annak bármely része bármilyen ok miatt nem adható át, a szervező fenntartja a jogot, hogy az adott díjat – a szervező saját belátása szerint – más azonos vagy nagyobb értékű díjjal helyettesítse.

MINDEN DÍJ A MEGADOTT ÁLLAPOTBAN, GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL KERÜL ÁTADÁSRA.

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályokat megszegő vagy a nyereményjáték folyamatát befolyásoló személyeket saját belátása szerint kizárja a nyereményjátékból. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja olyan személy jelentkezését, akinek jogosultsága kétségbe vonható, vagy aki kizárásra került vagy más okból nem vehet részt a nyereményjátékban. Szkript, makróprogram, robot, program vagy egyéb automatizált eszköz igénybevételével történő jelentkezés tilos, az ilyen jelentkezések kizárásra kerülnek. A jelen nyereményjáték jogszerűségének szándékos megsértésére irányuló kísérlet a polgári és büntetőjog megszegésének minősül, és a szervező fenntartja a jogot a törvény által biztosított maximális mértékű kártérítés vagy egyéb jogorvoslat igénybe vételére.

Nyilvánosság:

A nyereményjátékra történő jelentkezéssel Ön kijelenti és garantálja, hogy jogosultsággal rendelkezik, és ezennel visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő, örökre szóló jogosultságot és (tovább engedélyezésre is kiterjedő) engedélyt ad a szervezőnek arra, hogy felhasználja az Ön nevét, karakterét, fényképét, hangját és arcképét a szervező által lebonyolított nyereményjátékkal összefüggésben minden jelenleg ismert és később meghatározásra kerülő médiában. Ön lemond az ilyen felhasználásra vonatkozó jogdíjról, erkölcsi jogokról és illetményről. Kijelenti, hogy nem nyújt be keresetet a szervezővel, a csatornával, a szponzorral és azok leányvállalataival, tagvállalataival, anyavállalataival, kapcsolt vállalkozásaival, vezető tisztségviselőivel, igazgatóival, megbízottjaival, promóciós partnereivel és munkavállalóival („kapcsolódó felekkel”) szemben a nyereményjátékra benyújtott tartalom felhasználásával kapcsolatban. A nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja, hogy a szervező az Ön által a nyereményjáték keretén belül átadott személyes adatokat harmadik fél részére továbbítsa, amennyiben ez a díj vagy a díjazás miatt szükséges.

Felelősség korlátozása:

A nyereményjátékra történő jelentkezéssel Ön mentesíti a nyereményjátékban résztvevő feleket a nyereményjátékból, illetve bármely díj elfogadásából, birtoklásából és felhasználásából eredő vagy azzal összefüggő kárigény, költség, sérelem, veszteség vagy kár alól, beleértve (de nem kizárólag) a személyi sérüléssel, halálesettel, vagyontárgy károsodásával vagy megsemmisülésével, nyilvánossággal vagy magánélettel kapcsolatos jogokkal, rágalmazással vagy hamis színben való feltüntetéssel kapcsolatos kereseteket, költségeket, jogsérelmeket, veszteségeket és károkat. A nyereményjátékra történő jelentkezéssel Ön vállalja továbbá, hogy kártalanítja és kármentesíti a feleket nyereményjátékkal kapcsolatban (a díjak felhasználását is beleértve) vagy annak eredményeként harmadik félnél fellépő keresetek, költségek, veszteségek vagy károk alól.
A szervező nem vállal felelősséget a díj minőségére vagy hasznosságára vonatkozóan. A szervező nem vállal felelősséget az internetes felhasználók vagy a nyereményjátékhoz kapcsolódó, illetve annak során igénybe vett berendezések vagy programok által okozott, vagy technikai illetve emberi hiba miatt a jelentkezések feldolgozása során fellépő hibás vagy téves információkért. A szervező nem vállal felelősséget a kommunikációs vonal működésében vagy átvitelében fellépő hibáért, üzemszünetért, megszakadásért, törlésért, késedelemért, illetve a pályaművek lopásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen hozzáféréséért vagy módosításáért. A szervező nem vállal felelősséget a telefonos hálózatok, vonalak, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek problémáiért vagy technikai működésképtelenségéért, az e-mailek sikertelenségéért, az interneten vagy bármely weboldalon fellépő technikai problémákért vagy forgalmi torlódásért illetve ezek kombinációjáért, beleértve a résztvevő vagy bármely személy számítógépének vagy adatainak a részvételből vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos anyagok letöltéséből eredő károsodását. A szervező nem vállal felelősséget a résztvevők csalásáért vagy jogszerűtlenségéért.
A nyereményjáték megfelelő menetének megszakítására vagy megzavarására vagy a szervező, csatorna vagy szponzor bármilyen megtévesztésére irányuló kísérlet a törvényileg megengedett maximális büntetést von maga után. A fenti tevékenységekben részt vevő feleket a nyereményjátékból kizárják és az elnyert díjat érvénytelenítik.
Amennyiben a nyereményjáték bármilyen ok miatt, ideértve de nem kizárólag számítógépes vírus, hiba, befolyásolás, illetéktelen beavatkozás, csalás, technikai hiba vagy a szervező által ésszerűen nem befolyásolható és a nyereményjáték lebonyolítását, biztonságát, tisztességességét, egységé vagy megfelelő menetét lehetetlenné tevő vagy zavaró egyéb ok miatt nem tud terv szerint haladni, a szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték törlésére, befejezésére, módosítására vagy felfüggesztésére, illetve a díjak beküldött és érvényes pályaművek közötti elosztására.

Az „SA8 Baby játék” Adatvédelmi szabályzata

Összegyűjtött információk:

A regisztráció alkalmával, illetve a tevékenységeinkre történő válaszadás vagy űrlapok kitöltése során gyűjtünk információkat Öntől. Az általunk kért, nem kötelező adatok megadása önkéntes vagy opcionális. A nyereményjátékra történő jelentkezés során kérhetjük a név, az e-mail cím, a postacím vagy telefonszám és egyéb demográfiai, valamint a nyereményjáték szempontjából lényeges adatok megadását. A weboldalak többségéhez hasonlóan sütiket használunk a felhasználói élmény növelése, a látogatói információk gyűjtése és a látogatások nyomon követése céljából.

Információk felhasználása
Az Öntől összegyűjtött információkat az alábbi célok valamelyikére használjuk:

– Rendszeres e-mailek küldése: az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címre információkat és híreket küldünk a nyereményjátékkal és a kapcsolódó csatornákkal összefüggésben. Ha Ön nem szeretne a későbbiekben e-maileket kapni tőlünk, leiratkozási szándékát küldje el levélben a következő címre: SA8babychallenge-hu@amway.com
– Lebonyolítás: a nyereményjáték, a promóciók és az oldal egyéb szolgáltatásainak lebonyolítása.

Adatok átadása harmadik fél részére
Nem értékesítünk és más módon sem továbbítunk az Ön személyes azonosítására alkalmas információkat külső felek részére. Nem tartoznak ide azok a megbízható harmadik felek, amelyek segítséget nyújtanak a weboldalunk üzemeltetésében, üzleti tevékenységeink ellátásában vagy az Ön kiszolgálásában, abban az esetben, ha ezek a felek vállalják az információk bizalmas kezelését. Abban az esetben is kiadhatjuk az információkat, ha törvényi előírás, az oldalunk szabályzata vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme miatt szükségesnek ítéljük az információk kiadását. Ugyanakkor a személyes azonosításra nem alkalmas információkat kiadhatjuk harmadik fél részére marketing, reklám és egyéb célokra.
Harmadik félre mutató hivatkozások
Saját megítélésünk szerint időnként harmadik fél termékeit vagy szolgáltatásait is beilleszthetjük vagy ajánlhatjuk a nyereményjáték keretében. Ezek a harmadik fél által működtetett oldalak saját külön adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Ezért nem vállalunk felelősséget a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak tartalmáért és az ott végzett tevékenységekért. Ugyanakkor igyekszünk biztosítani az általunk üzemeltetett oldal integritását, és szívesen fogadunk bármilyen visszajelzést a fenti külső oldalakkal kapcsolatosan.
Hozzájárulás
Oldalunk használatával Ön elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatvédelmi szabályzatunk módosítása
Ha úgy döntünk, hogy módosítjuk adatvédelmi szabályzatunkat, a módosításokat ezen az oldalon közzétesszük, és/vagy aktualizáljuk az Adatvédelemi szabályzat legutolsó módosításának dátumát az oldal tetején. A szabályzat módosításai csak a módosítás életbe lépését követően gyűjtött adatokra vonatkoznak.

Kapcsolatfelvétel:

A jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken.
Amway Hungária Marketing Kft.
1025 Budapest, Szeréna út 11.
SA8babychallenge-hu@amway.com

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia